Gu / Nosotros

      EGIAR Aldizkaria argitaletxe taldea Beñat, David, Iker eta Urtzi-k osatzen dugu.

     Gure interesak arte alorretik jaio dira, bereziki zinemagintzatik, argazkigintzatik, eskulturatik, pinturatik edo kultura kudeaketatik sortuak. Idazmena ere berebizikoa da, arte ikerkuntzaren bidea jarraiturik, argitarapen, hitzaldi, doktoretza tesi edo obra erakusketen bitartez garatuak.

     Interes guzti hauek EGIAR Aldizkaria deituriko proiektuan biltzen dira, artearekiko usteen proposamenei lekua uzten dion tokia sortzeko beharrak eraginda.

***

       El equipo editorial EGIAR Aldizkaria lo conformamos Beñat, David, Iker y Urtzi.

      Nuestros intereses surgen en el ámbito del arte, particularizándose en el cine, la fotografía, la escultura, la pintura o la gestión cultural. A ello se suma la escritura, que alcanza por extensión la investigación en arte, desarrollada mediante publicaciones, alocuciones, tesis doctorales o exposición de obra.

      Estos intereses confluyen en el proyecto EGIAR Aldizkaria, surgido de la necesidad de crear un lugar donde dar cabida a propuestas con las que compartimos un sentir respecto del arte.

dibujo-1_tocado-copia